Recruitment

11,May,2018

1. Mô tả công việc Giám đốc khối tư vấn và chăm sóc khách hàng: – Phối hợp với Ban lãnh đạo lập kế hoạch triển khai xây dựng kế hoạch cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đầu tư cho Khách hàng cá nhân và ...

Read more
11,May,2018

1. Mô tả công việc Trưởng phòng tư vấn và chăm sóc khách hàng: – Phối hợp với Ban lãnh đạo lập kế hoạch triển khai cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đầu tư cho Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp; – Chịu trách ...

Read more
11,May,2018

Làm thế nào để chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp? Khi bạn trải nghiệm việc làm tại Gwin Investment, bạn sẽ: biết cách phát triển khách hàng và tạo ra khách hàng dựa trên hệ thống khách hàng ...

Read more
11,May,2018

1. Mô tả công việc: – Thực hiện đầu tư cho Công ty; – Tham gia xây dựng chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư; – Theo dõi, tổng hợp, nghiên cưu và phân tích các thông tin kinh tế vĩ mô, thị trường, tình hình ...

Read more
11,May,2018

1. Mô tả công việc: – Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai Báo cáo phân tích chiến lược đầu tư, ngành, doanh nghiệp; – Viết báo cáo phân tích; – Thường xuyên liên lạc với các doanh nghiệp và cá nhân trực tiếp hoặc ...

Read more
11,May,2018

1. Mô tả công việc: – Tham gia soạn thảo các văn bản pháp lý, nội quy, quy chế, hợp đồng mẫu và rà soát sửa đổi các văn bản; – Nghiên cứu văn bản, vụ việc, vấn đề và yêu cầu nhận được ...

Read more
2,April,2018

Song song với việc phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, Ban Lãnhđạo công ty luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo cải thiện nâng cao đời sống ...

Read more