Sau khi cổ phần hóa, GWIN Investment tư vấn giúp Khách hàng có thể lựa chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đưa cổ phiếu đến với thị trường, cộng đồng nhà đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán trong các lần phát hành tiếp theo.

Chúng tôi, trong quá trình tư vấn niêm yết là đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư.

Quy trình tư vấn của chúng tôi luôn được bắt đầu từ những chiến lược tư vấn niêm yết toàn diện.

– Chúng tôi sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp chuẩn hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, quản trị hoạt động kinh doanh, đồng thời lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp.

– Tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp

– Tùy với nhu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động roadshow đại chúng, roadshow chuyên biệt nhằm giới thiệu về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiềm năng, qua đó tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu dự kiến phát hành tới cộng đồng nhà đầu tư.